OUVERTURE
DITT-LEDERSKAP
ARTIKLER
LEDERSKAP & SAMFUNN
KONTAKT/REFERANSER
LENKER
BLOGG / GJESTEBOK
ARKIV
Admin
Logg innWebTikk:[311527]


 

Velkommen til ditt-lederskap.no!

Denne hjemmesiden er ikke lenger aktiv. Ditt-lederskap.no er flyttet til

www.lederskap.wordpress.com

Jeg ser frem til ditt besøk der!

Vennlig hilsen,

John Kjetil

Oppdatert: 5.mars 2015:

Bilde av meg selv

 John Kjetil Wang-Hansen

 

SISTE PÅ LEDERBLOGGEN: "De vanskelige beslutningene" (mars 2015)

NY REFERANSE; NAMSFOGDEN I OSLO (lederteamet) - temadag "Kunsten å ansette rett.." - Rekruttering 

ditt-lederskap.no på Facebook:  ditt-lederskap.no. Klikk liker og bli med (siden er pr nå under revisjon og ikke publisert)

Bloggen "Gripbart Lederskap!": www.lederskap.wordpress.com

E-post: ditt-lederskap@live.no

Telefon: 957 05 301 

 

KURS OG SEMINARER FOR DEG SOM ØNSKER Å BLI BEDRE SOM LEDER!

"Wang-Hansen har et rolig og behagelig vesen og en fantastisk fremstillingsevne. Han har en evne til å få folk til å lytte. Stoffet er av den art at det bevisstgjør et hvert individs handlinger i hverdagen, uansett samfunnslag og stilling. Alle vil kunne ha nytte av dette for å bevisstgjøre sine egne handlinger og vite litt om hvordan andre vil reagere på våre handlinger." - Jon-Marius

KURS:

”Gripbart lederskap”- Individuell Lederbevisstgjøring

Temaer: Gruppe og individ, typeindikator og lederstiltester, ledelse på organisasjonsnivå, handlingskompetanse, relasjonelle aspekt ved lederskapet, lederen og integritet,lederskap i praksis, individuell plan for lederutvikling. Individuelle og gruppeoppgaver.

Minimum 2 dager

”Lederen og lederskapet"

Temaer: Etablering av team, refleksjon som læringsgrunnlag, persepsjon og kommunikasjon, verdier og kulturer, problemløsning og konflikthåndtering, forsvarsmekanismer og motstandshåndtering, roller, grenser og grenser betydning, motivasjon og emosjoner.

Minimum 4 (5) dager

SEMINAR / FOREDRAG:

Temaer (10): Gripbart lederskap – relasjonelle aspekt ved lederrollen, Gripbar visjon, Gripbar prioritering, Gripbar teambygging, Gripbar konfliktløsning, Gripbar holdninger, Gripbar integritet og karakter, Gripbart empowerment, Gripbar endringsledelse, Gripbar selvledelse, Gripbar relasjonsbygging.

 "Jeg har hatt meget, meget godt utbytte av dette kurset. Innholdet i foredragene var glimrende og utrolig læringsnyttig. Fremførelsen av stoffet var gjort på en utmerket og pedagogisk måte. Det ble fremført med stort engasjement og innlevelse. Anbefales på det sterkeste til det sivile ledermarkedet også. Glimrende og profesjonelt!!! - Magnus

INTENSJONSBASERT LEDERSKAP - EN LEDERSKAPSFILOSOFI FOR FREMTIDEN: Utredningen / konseptet er flyttet fra www.ditt-lederskap.no til www.lederskap.wordpress.com i sin helthet. Mer bruker- og leservennlig versjon - til ære for deg!

SISTE PÅ DITT-LEDERSKAP: Hvordan håndterer du kritikk som leder..? (Ditt-lederskap)

ARKIV: 42 artikler som berører lederskapet ditt!

LENKER: Anbefalt litteratur for ledere: Vinterens anbefaling; ON BECOMING A LEADER - Warren Bennis

www.facebook.com: egen interessegruppe under tittelen "Intensjonsbasert lederskap (IBL) - en lederfilosofi for fremtiden

 OUVERTURE  

Velkommen til ditt-lederskap.no!

Når du nå har klikket deg inn på dette nettstedet så betyr det sannsynligvis at du har en eller annen form for interesse koblet til ledelse og lederskap. Kanskje er du en leder som stadig søker ny læring og vekst, kanskje er du en ung, fremadstormende leder som støvsuger enhver arena du kommer over i forhold til kunnskap og kompetanse om temaet. Uansett årsaken til at du nå faktisk er inne på disse sidene, så håper jeg at du bruker litt tid her og at informasjonen du får her kan frembringe noen a-ha opplevelser eller nye tanker rundt dette komplekse temaet lederskap.  Ditt-lederskap.no er også et enkeltmannsforetak hvor hensikten er å tilføre mennesker og organisasjoner verdi - slik at de kan nå sitt potensial hva læring, utvikling og vekst angår.

Intensjonsbasert lederskap i akademia;

April 2009; Individuell lederbevisstgjøring og og en innføring i Intensjonsbasert lederskap for dekaner og prorektor ved Høgskolen i Nesna (HiNe)

En livslang prosess,
Ditt-lederskap.no ble en realitet 1. oktober 2005. Men "lederskapsreisen" startet 26 år tidligere. Allerede som 20-åring gikk jeg inn i min første formelle lederstilling. Siden de
n gangen har jeg hatt privilegiet å lede andre mennesker og organisasjoner. Det tok imidlertid tid før jeg begynte å bli bevisst mitt eget lederskap. De ti første årene av lederkarrieren – som var som hær-offiser i Forsvaret – ledet jeg fordi jeg  opplevde det som morsomt og givende. Ganske tidlig forstod jeg at jeg kunne lede, men jeg verken visste, eller reflekterte over, hvorfor jeg kanskje hadde noen evner på dette området.

The turning point,
Første gang jeg begynte å reflektere rundt mitt lederskap var i forbindelse med prosjektoppgave jeg utarbeidet i 1992. Det gikk imidlertid ytterligere flere år før bevisstheten rundt eget lederskap ytterligere økte. En tidlig morgen i år 2000 kom jeg på jobben som vanlig. På pulten min lå det en bok. Bokens tittel var ”Develpoing the Leader within You”. Forfatteren var amerikaneren John C Maxwell. Boken var en gave fra en av mine medarbeidere. Han hadde også signert boken med følgende; ”Til John Kjetil, en mentor er ikke en som aldri feiler, men en som aldri gir opp!” Typisk nok så la jeg boken umiddelbart i skuffen og der ble den liggende i flere måneder. Så kom dagen jeg åpnet skuffen igjen…og jeg startet å bla lett igjennom boken. Developing the Leader within You ble for meg en ”life changer” og har hatt en enorm påvirkning på mitt lederskap og liv. Takk Luuk! Din handling var i sannhet lederskap i ordets dypeste betydning!

Lidenskapen,
De påfølgende årene brukte jeg på å utarbeide konseptet ”ditt lederskap – ditt ansvar” som www.ditt-lederskap.no er en del av. I tillegg til utarbeidelsen av konseptet begynte jeg så smått å skrive artikler om lederskapet – som igjen medførte undervisning gjennom foredragsvirksomhet i ulike sammenhenger. Lederskapet har således blitt mitt fag og min lidenskap. Lidenskapen springer ut i fra en sterk personlig misnøye basert på følgende faktum: hver dag mellom klokken fire og fem sitter det ti-tusener av arbeidstagere på vei hjem i sine biler. Felles for dem alle er at de har en vond klump i magen! De har blitt misbrukt, korrumpert, tilsidesatt, tråkket på og nedvurdert av egosentriske og selv-tjenende ledere! Ledere som kun ser menneskene som et verktøy for å oppnå egen vinning og personlige agenda. Denne formen for lederskap skjer dessverre overalt – i hjemmet, i bedrifter, i organisasjoner og nasjoner. Jeg bestemte meg tidlig at et slikt ”lederskap” ønsker jeg ikke å være en del av. Jeg bestemte meg for å utvikle mitt eget lederskap i retning av å være en tjenende leder og påvirke andre ledere og mennesker til å gjøre det samme.  Jeg bestemte meg for dette fordi det er 1) rett og 2) det er klokt og 3) det er den eneste måten å hente frem andre menneskers motivasjon, kreativitet og handlekraft som leder.  Jeg har ofte vært sjef.  Det er enkelt.  Noe helt annet er det å være en LEDER!

Faget,
Så ble altså "lederskapet" definert for min del; jeg har fokus på det relasjonelle ved lederrollen – derav den bevisste bruken av ordet ”lederskap” (leadership). Den andre delen av lederbegrepet er styring (management). Siden det aller meste av lederutvikling, forskning og litteratur fokuserer på management-delen, er mitt anliggende menneskene i organisasjonen. Med dem også lederen som menneske. Som admiral Grace Murray, US Navy sa; “You manage things; you lead people”!

Ditt-lederskap.no håper å kunne tilføre verdi,
Ditt-lederskap.no er et foreløpig resultat av et 28 år langt liv i lederskapsomgivelser der jeg gjennom prøving og feiling har lært noe om hva det innebærer å være en leder. Leksene jeg har lært er personlige og ofte enkle, men kan ofte ha en dyptgripende effekt. Så når du nå (forhåpentligvis) fortsetter å lese videre på denne innledningen – Ouverturen – vær oppmerksom på følgende;

Jeg er fortsatt student…
Jeg har på ingen måte ankommet endestasjonen hva lederskapet angår. Jeg lærer fortsatt – hver dag skaper potensielle læringsarenaer for lederskapet. Eksempelvis så inneholder denne hjemmesiden flere ti-talls artikler om lederskapets forskjellige fasetter, noen av dem er skrevet for 6-7 år siden. Når jeg leser opp igjen noen av disse i dag, opplever jeg at det er også andre tanker og momenter jeg kunne (burde) ha fått med.  Med andre ord; jeg er altså ikke fornøyd med innholdet. Hvorfor? Fordi jeg kontinuerlig lærer og vokser. Jeg håper jeg kan fortsette å vokse som leder og menneske frem til den dagen jeg stirrer inn i min siste solnedgang.  Som Rick Warren sa;"stopper du å lære, stopper du å lede".

Dette er ikke bare mine erfaringer…
Det er engang sagt at et klokt menneske lærer av sine feil. Et enda klokere menneske lærer av andres feiltrinn. Men den klokeste av dem alle lærer fra andre menneskers suksess! I dag står jeg på skuldrene av mange ledere som har tillagt mitt liv mye verdi. Noen av dem har jeg opplevd personlig, andre har jeg observert fra avstand mens atter andre har jeg studert via historiebøkene. Noen har betydd mer enn andre (mentorer), men felles for dem alle er at deres erfaringer ofte harmonerer med mine egne.

Alle mennesker kan lære å lede…
Den greske filosofen Platon sa; ”den største delen av instruksjon og undervisning er å bli minnet på det vi allerede vet.”  Dette utsagnet har jeg ofte fått bekreftet gjennom reaksjoner i forbindelse med foredragsvirksomhet og lederskapsundervisning; ”Dette var vel og bra, men jeg har jo hørt dette før!” Jeg har ofte lyst til å svare ; ”Så hvor mange ganger skal du så høre ting du har hørt før – før du begynner å omsette det til læring og praktisk bruk?” Mitt pedagogiske mål blir dermed å kunne skape noen a-ha opplevelser gjennom å gjøre lederskapets kompleksitet mest mulig gripbart gjennom enkelhet og billedlig språkdrakt. Albert Einstein sa engang at det brilliante og komplekse betyr egentlig ikke så mye hvis vi ikke greier å gjøre det forståelig for ”hvermansen”. Kunnskap må alltid gjøres om til kjenskap - hvis det skal ha noe nytte.  Kunnskap har aldri vært en kongevei til forstand.

De fleste lederskapserfaringer er et resultat av feilvurderinger…
og ikke at jeg alltid har gjort (eller gjør) alt riktig! Jeg har tidvis opplevd å bli benevnt som ”lederskapsekspert”, noe jeg ikke trives med. Jeg har aldri tatt ordet ”ekspert” i bruk og kommer heller ikke til å gjøre det. Som ekspert på et eller annet område forventes det at vi har svar på alt – og at vi lever vårt budskap ett hundre prosent uten feiltrinn. Slik er det selvfølgelig ikke. Jeg har gjennom de siste 28 årene antaglivis gjort alle de feil en leder kan gjøre.  Sannsynligvis har jeg også funnet opp et-par feil i tillegg! Men jeg vet imidlertid betydningen av å prøve å gjøre ting rett – og at min egen undervisning holder meg på tå hev i forhold til mitt eget lederskap og at jeg forhåpentligvis utvikler lederskapet i riktig retning.

Skal vi bli bedre må vi respondere…
Når noen spør meg om hvordan de skal utvikle seg som leder, lister jeg opp fem momenter; 1) led noe, 2) les alt du kan komme over av litteratur om emnet, 3) delta på konferanser og lignende der lederskap blir undervist (av andre ledere!), 4) skaff deg en mentor, 5) oppsøk mennesker og ledere som er bedre enn deg og still dem gode spørsmål! Vi må altså handle konkret dersom vi skal utvikle oss. Det holder ikke med å lese en bok for så å forvente endringer (selv om èn bok kan være en katalysator til noe mer…). Det er måten vi responderer på. Så jeg oppfordrer deg til å ta tak i de a-ha opplevelsene du eventuelt får gjennom artiklene på en planmessig og progressiv måte. Det er en prosess som krever tålmodighet, utholdenhet og planmessighet.

Forfatter og professor Peter Senge definerer læring som ”en prosess som oppstår over tid og som alltid har med seg tankevirksomhet og handling.” Videre sier han at ”læring er høyst kontekstuelt…det skjer i en kontekst preget av noe meningsfylt og når eleven handler”. Det viktigste ledere må være klar over er at vi er selv ansvarlig for vår egen utvikling som ledere!  Alt for ofte ser jeg at ledere legger dette ansvaret over på andre (arbeidsgivere, skoler, konsulenter, såkalte coacher osv).  Ansvaret er DITT!

Lederskap utgjør en forskjell!
Så hvorfor burde vi alle gå igjennom alt bryet ved lære mer om lederskap? Fordi godt og rikt lederskap ALLTID utgjør en forskjell! Jeg har sett hva godt lederskap kan utrette. Det er jeg sikker på at du også har gjort. Jeg har sett hvordan et rikt og godt lederskap kan snu opp-ned på organisasjoner og på en positiv måte påvirke livene til tusenvis av mennesker. Sant nok, lederskap er ikke enkelt å lære, men hvilken aktivitet som virkelig er verdt noe, er? Å bli en bedre leder gir frukter, men det krever stor innsats og fokus. Lederskapet krever mye av en person. Men jeg er overbevist om at ALLE mennesker kan lære å lede – fordi lederskap er påvirkning, intet mer intet mindre. Alle mennesker påvirker noen – derfor er lederskapet innenfor rekkevidde for alle. Tidligere nevnte John C Maxwell definerte noe av lederskapets kompleksitet slik. Jeg av slutter med disse tankene. Og hvis disse tankene beveger ditt hjerte og jogger opp pulsen, ja da vil det å lære mer om lederskapet gjøre en forskjell i deg og du vil igjen gjøre en forskjell i livene til andre.

· Lederskap er villigheten til å utsette seg selv for risiko

· Lederskap er lidenskapen til å utgjøre en forskjell sammen med andre

· Lederskap er å være misfornøyd med dagens realitet

· Lederskap er å ta ansvar når andre tar til unnskyldninger

· Lederskap er å se mulighetene i en situasjon der andre ser begrensningene

· Lederskap er å være klar til å skille seg ut fra mengden

· Lederskap er et åpent sinn og et åpent hjerte

· Lederskap er evnen til å undertrykke ditt ego i forhold til hva som er rett

· Lederskap er å vekke evnen til å drømme hos andre

· Lederskap er å inspirere andre med en visjon de ønsker å bidra til å oppnå

· Lederskap er ditt hjerte som snakker til andres hjerter

· Lederskap er integrasjonen av hjerte, hode og sjel

· Lederskap er å bry seg, og dermed frigjøre ideer, energi og kapasiteten til andre

· Lederskap er drømmen gjort til realitet

· Lederskap er, fremfor alt, modig

Godt lederskap!

"Lederskap ...
Alle snakker om det,
mange prøver det,
få oppnår det""You manage things,
but you lead people""Remember the difference between a boss and a leader:
- A boss says, ´GO´!
- A leader says, ´let's go´!"